Marta Veselá, Příbram – 775 560 044

Martina Simonidesová, Praha – 777 112 211

Banner Test per 2015


i Působíme na dvou místech, v Praze a v Příbrami. Budeme se na Vás a Vaše děti těšit.

Kontakty na nás najdete zde

Grafomotorika

Velká část předškolních dětí ráda kreslí. Jsou ale také děti, které spontánně kreslení nevyhledávají, nebo ho dokonce odmítají. Tyto děti jsou obvykle celkově grafomotoricky neobratné, jejich kresba odpovídá mladšímu věku, linie čar jsou nerovnoměrné, kresba je obsahově chudší.

Pokud se grafomotorika nerozvíjí podle očekávání, je potřeba zaměřit se nejprve na rozvoj hrubé motoriky, dále na rozvoj motoriky jemné a teprve nakonec přijde na řadu grafomotorika. Při grafickém projevu je potřeba postupovat od nejjednoduších bezobsažných prvků, nechat dostatek času na zautomatizování pohybů a dopřát tak dítěti zažít pocit úspěchu.

Grafomotorika se rozvíjí především vytvářením dostatečných podnětů ke kreslení. Dítě by mělo mít svůj pracovní kout, kde má dostatek papíru a pastelek. U mladších dětí se objevují „čmáranice“, které jsou v tomto věku velmi důležité a dítě by mělo mít k tomuto projevu prostor.  Dítě je potřeba v grafickém projevu podporovat a oceňovat i malé úspěchy. Některé děti, když jsou negativně hodnoceny, kreslení odmítají a potíže v grafomotorice se prohlubují. Mnoho z těchto dětí má potom obtíže při psaní na počátku školní docházky.

Grafomotorická neobratnost může v dítěti vyvolávat pocity selhání. Tento pocit je upevňován, když dítě není schopné uspokojit vysoké nároky dospělých a to nejen v oblasti grafomotoriky.

Pokud si nejste jisti, zda se Vaše dítě v oblasti grafomotoriky vyvíjí optimálně, můžete se obrátit na naši poradnu.