Psací, kreslicí koutek


Psací koutek

Děti mají příležitost uvolnit oblast hlubé motoriky paže a současně upevňovat správný špetkový úchop. Uvolňovací cvičení jsou určená pro všechny děti, ale především pro děti, které mají od počátku nástupu do školy potíže se psaním, jsou pomalejší a mají neuvolněnou paži. Uvolňovací cvičení mají také relaxační charakter pro děti, které se obtížněji koncentrují.

Jak psací koutek vytvořit

Najít ve třídě místo, které je u zdi a kde bude možné u zdi stát.
Na zeď se připevní plakáty s fotografiemi, jak se správně sedí a úchopuje psací náčiní.
Na zeď se připevní balicí papír o velikosti přibližně A2 (pro první a druhou třídu postačuje tento rozměr). Pouze taková velikost umožní dostatečné uvolnění ramene.

Správný úchop a cvičení

Špetkový úchop – pastelka je držena 3 prsty. Dva prsty (palec a ukazovák) jsou proti sobě, třetí (prostředník) je pod tužkou, podpírá ji. Další dva prsty (prsteník a malík) jsou přitisknuté k prostředníku. Tužka je držena bříšky prstů. Dlaň je volná, prsteníček a malíček nesmějí zústávat v dlani.
Úchop je stejný u pravorukých i levorukých dětí. Stejný je také směr kreslení. Tužka směřuje za rameno.

Postoj

Dítě stojí rovně, mírně rozkročené. Ruka, která nekreslí je volně podél těla.

Cvičení

Pohyb vychází z ramene, loket může být trochu pokrčený. Pastelka je držena ve správném špetkovém úchopu.

Co nakreslit na svislé plochy

Kruh – základní tvar
Kruh je např. jako cesta, silnice pro auto. V kruhu je rybník, ve kterém plave ryba a hlídá, aby děti nedělaly klubka a nekreslily do středu. Kruh se kreslí v pravorukém směru – proti směru hodinových ručiček.

Ležatá osmička – pomáhá především s rychlostí psaní, uvolňuje vnitřní napětí.
Ležatá osmička je např. jako cesta, silnice pro auto. Ležatá osmička se kreslí v pravorukém směru – zprava doleva

Jednotlivá písmena pro vyvození správného tvaru

Pomůcky

Papír
Balicí papír, který se přilepí na stěnu pomocí oboustranné lepicí pásky, nebo izolepy.

Psací náčiní
Pastelky Kohinoor Triograph nelakované. Nelakované jsou vhodnější než lakované, protože dětem méně kloužou v prstech.

Speciální pomůcky
Násadky na tužku pouze na krátkou dobu pro vyvození správného úchopu.

Obrázky
Obrázky správného sezení a správného držení tužky.

Koutek by měl být přístupný i pro rodiče, kteří si sami ověří, že vědí, jak má správné sezení a uchopování tužky vypadat. Dítě může předvést, jak se mu uvolňovací cviky daří.

Pokud rodiče do třídy přístup nemají, informace (fotografie) můžou být na chodbě školy. Informovanost rodičů ohledně sezení a držení psacího náčiní je při nácviku psaní důležitá.

Obrázky ke stažení

Správné sezení při psaní. (PDF, tisková kvalita, 8,8MB)
Správné uchopování psacího náčiní. (PDF, tisková kvalita, 7,2MB)