Marta Veselá

Marta Veselá
Pracovala jsem 17 let v pedagogicko-psychologické poradně v Příbrami jako terapeut, zabývající se nápravou grafomotorických obtíží a arteterapií.

V současné době pracuji soukromě ve stejném oboru. Docházím také do speciální mateřské školky v Příbrami, kde pracuji jako arteterapeut.

Telefonní spojení - 775 560 044

Kontakt

V Příbrami pracuji na dvou pracovištích:

Ceník

První lekce grafomotoriky s konzultací trvá cca 30 minut, za které účtuji 600,- Kč.

Každá další konzultace trvá cca 30 minut, za které účtuji 300,- Kč.

Na první lekci grafomotoriky budete potřebovat skicák velikosti A3.