Čeho by si měli rodiče u dětí všímat

Připravily jsme pro Vás souhrn projevů dětí předškolního a raného školního věku, které by mohly rodiče včas upozornit na to, že je potřeba dítěti pomoci.

Pokud nemá dítě dostatečně zautomatizované grafomotoricé pohyby a propojené pohyby všech kloubů paže (rameno, loket, zápěstí, prsty), dítě ztrácí při psaní rychlost. Jsou to takové děti, které si stěžují na to, že „paní učitelka diktuje rychle, kdyby diktovala pomaleji, tak bych to stačil“.

Takové dítě může chybovat i v pravopisu. Může se tedy projevovovat jako dítě se specifickou poruchou učení.

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinaci oka a ruky.

Nápravný grafomotorický program je jednou z možností, jak předejít možným problémům po nástupu do školy. Tento program se běžně provádí i u dětí ve školním věku.

Nerovnoměrný a opožděný vývoj
Dítě se nachází na nižší úrovni vývoje grafomotoriky. Málo a nerado kreslí a jeho grafický projev odpovídá projevům mladšího dítěte.

Poruchy pozornosti
Dítě se obtížně soustředí, odbíhá od činnosti, mění způsoby polohy těla při kreslení/psaní.

Logopedické problémy
Pokud má dítě logopedické problémy, nabádá to k důslednějšímu sledování grafomotorického vývoje. Motorika artikulačních orgánů a motorika ruky jsou navzájem spojené, vyvíjejí se spoječně jako psychika a nervový systém dítěte.

Orientace v prostoru
Dítě se neumí dobře orientovat v prostoru podle pokynů – vpravo, vlevo, nahoře, dole…

Zkřížená lateralita
Pokud dítě namá souhlasnou lateralitu (pravé oko + pravá ruka, levé oko + levá ruka) můžou se objevit, především po nástupu do školy nejrůznější problémy, které nápravný program může pomoci eliminovat. Někdy se také označuje výrazem překřížená lateralita.

Nevyhraněnost dominance ruky
Pokud dítě zatím střídá ruce při kreslení, je potřeba aby při nástupu do školy bylo již rozhodnuto, kterou rukou dítě bude psát. Nestačí pouze rozhodnutí, ale je potřeba aby ruka byla také dostatečně připravená.

Leváctví
Leváctví je dominance levé ruky. Leváctví je stejně kvalitní jev jako praváctví. Levák má levou ruku obratnější než pravou. Leváctví samo o sobě není problém, je ale potřeba včas podpořit rozvoj grafomotoriky.

Jak dítě drží psací náčiní
Dítě může mít z počátku kreslení/psaní úchop správný, po čase ho ale mění. Znamená to, že špetkový úchop ještě není fixovaný. Dítě může při držení tužky zavírat dlaň, drží tužku křečovitě, nebo správný úchop ještě není vůbec vyvozený.

Nezájem o kreslení
Dítě nejeví spontánně zájem o kreslení, vyhýbá se mu.

Pomalé a těžkopádné písmo
Některé dítě je schopné psát „krasopisně“, přestože nemá dostatečně uvolněné svaly podílející se na psaní. Je nutné hodnotit průběh činnosti, nikoli výsledek. Tyto děti jsou schopné naučit se velmi pěkné tvary písmen, ale na psaní vyvíjejí velké úsilí a zůstávají stále pomalé. Jsou to také děti, kterým záleží na tom, jak jejich práce vypadá, jsou důsledné, precizní a v ostatních školních činnostech bezproblémové.