Co dítěti způsobují obtíže v grafomotorických dovednostech

Pokud dítě nemá dostatečně zautomatizované grafomotoricé pohyby a propojené pohyby všech kloubů paže (rameno, loket, zápěstí, prsty), ztrácí při psaní rychlost.

Jsou to takové děti, které si stěžují na to, že „paní učitelka diktuje rychle, kdyby diktovala pomaleji, tak bych to stačil“.

Takové dítě může chybovat i v pravopisu. Může se tedy projevovovat jako dítě se specifickou poruchou učení.