Ukázky písemného projevu dětí před a po nápravě

Dívka, 4. třída

Dívka měla nesprávný úchop, příliš sevřené nepohyblivé prsty a neuvolněné rameno. Stěžovala si na bolest ruky a ve škole byla limitována nízkou rychlostí. Po nápravném programu nastalo zlepšení v rychlosti i kvalitě písma. Bolestivost ruky při psaní se už neobjevovala.

Ukázka písma před a po nápravě


Chlapec, konec 1. třídy

Chlapec měl grafomotorické obtíže, které se projevovaly nechutí ke psaní a velkou chybovostí. Úchop měl správně vyvozený, neměl ho ale upevněný, což způsobovalo, že ho při psaní měnil. Písmo měl těžkopádné, obtížně se trefoval do linek, nebyl schopný zmenšit písmena. Hlavním cílem programu bylo upevnit správně vyvozený úchop a uvolnit rameno, loket, zápěstí, prsty a zautomatizovat pohyby. Součástí programu bylo znovunabytí potřebné jistoty a sebevědomí.Ukázka písma před a po nápravě


Dívka 2. třída

Jak je patrné z napsaného textu, dívka měla velké problémy se psaním. Písmo bylo nekvalitní, dívka vynechávala a zaměňovala písmena. Psala nesprávným úchopem, neměla uvolněné klouby hrubé ani jemné motoriky. Po nápravě se úprava písma zlepšila, zvýšila se rychlost a eliminovala se chybovost v textu.

Ukázka písma před a po nápravě