Fyziologický vývoj úchopů u dětí

Vývoj Grafomotoriky

2 – 4 měsíce

Náhodné uchopení předmětu.

4 – 6 měsíců

Dlaňový úchop.

11 – 13 měsíců

Úchop klíšťkový, kdy dítě izolovaně používá ukazováček spolu s palcem.

16 – 18 měsíců

Objevují se první, spíše náhodné zkušenosti s kreslením. Úchop dlaňový s palcem nahoře, nebo dole.

18 – 24 měsíců

Dítě je schopné koordinovaných pohybů, první záměrné pokusy o zanechání stopy.

2 – 3 roky

Pohyby při kreslení jsou více koordinované. Objevují se hranaté i kulaté formy, začíná intenzivní kreslení. Pastelku dítě uchopuje již do prstů – hrstičkový úchop.

3 – 4,5 roku

Při kreslení začínají pravidelné kontinuální pohyby. Nastává zlepšení v plynulosti pohybů. Psací náčiní drží dítě v prstech, vybarvuje a pojmenovává obrázky.

V tomto období se můžou začít objevovat nesprávné úchopy, které se fixují. Při fixaci nesprávného úchopu dochází k patologickému vývoji grafomorotiky.

4,5 – 5 let

Kresba hlavonožce, který představuje člověka, panáka. Grafické formy dávají smysl. Dítě dokáže spojit dva body a nakreslí kříž. Vytváří se špetkový úchop, který je nutný pro psaní a je součástí školní zralosti dítěte. Měl by se objevit nejpozději v pěti letech, aby se mohl začít fixovat.

5 – 7 let

Dítě dokáže nakreslit postavy s končetinami a detaily. Dítě je schopné vyhovět požadavkům školy na kvalitu a rychlost písemného projevu. Před nástupem do školy je špetkový úchop již fixovaný.

7 – 8 let

Písmo je plynulé a začíná se vyhraňovat do individuální podoby.


Fyziologické úchopy

Úchop dlaňový

Úchop dlaňový

Dlaňový úchop se objevuje mezi 4-6 měsícem věku dítěte.

Úchop dlaňový s palcem nahoře

Dlaňový úchop s palcem nahoře

Jedná se o úchop dětí v batolecím věku, které teprve s uchopováním psacího náčiní experimentují. Sevřená ruka je většinou kolmo k podložce a pohyb vychází z lokte a ramena. Je to úchop pro děti fyziologický, dítě zatím neovládá jemnou motoriku prstů. S přibývajícími zkušenostmi se tento úchop mění a přechází na úchop prstový.Úchop dlaňový s palcem dole

Úchop dlaňový s palcem dole

Tento úchop je další variantou dlaňového úchopu mladších dětí. Využívají ho většinou při kreslení na svislé plochy papíru, zdí.

Úchop špetkový

Úcho špetkový

Špetkového úchopu se účastní tři prsty. Palec a ukazováček jsou bříšky prstů proti sobě a prostředníček hranou bříška podpírá psací náčiní zespodu. Prsteníček a malíček jsou přitisknuté k prostředníčku, dlaň musí zůstat volná. Tento úchop je pro ruku nejpřirozenější a nejefektivnější z hlediska pohybu. Všechny ostatní úchopy znesnadňují grafický projev. Před vyvozením správného špetkového úchopu některé děti z počátku používají bříška prostředníku. Toto držení velmi omezuje pohyblivost ruky při psaní.


Nesprávné úchopy