Semináře

Seminář pro předškolní zařízení
Délka: 3 hodiny
Cena: 4000,- Kč (mimo Prahu se k ceně připočítává doprava)
Cíl: Seznámit účastníky s možností včasného odhalení grafomotorických obtíží u dětí v předškolním věku.
Možnost rozvoje grafomotorických schopností a dovedností.

Obsah semináře
Grafomotorický vývoj
Školní zralost
Jak poznat obtíže v grafomotorice
Kreslicí koutek
Psací a kreslicí pomůcky

 

Seminář pro základní školy
Délka: 3 hodiny
Cena: 4000,- Kč (mimo Prahu se k ceně připočítává doprava)
Cíl: Seznámit účastníky s možností včasného odhalení grafomotorických obtíží u dětí ve školním věku.

Obsah semináře
Grafomotorický vývoj
Školní zralost
Jak poznat obtíže v grafomotorice
Psací koutek
Psací a kreslicí pomůcky