Test psacích pomůcek 2015

Na konci školního roku 2014/15 jsme opět po třech letech požádali zkušené písaře z prvních tříd, aby se vyjádřili k jednotlivým psacím pomůckám, které jsou v současné době na trhu. Tentokrát přidáváme i názory na psací pomůcky žáků z druhého stupně základní školy. Velmi nás zajímalo s čím vlastně starší školáci píší? Také jsme se dozvěděly, které pomůcky jim vyhovují a proč.

V testu děti hodnotily psací pomůcky na stupnici 1-5. Dávaly jim známky jako ve škole. Starší děti ještě navíc pomůcky hodnotily slovně. V hodnocení byly pouze nepatrné rozdíly, v řádu desetin bodů. Bodování nebudeme tentokrát hodnotit jako hlavní kritérium, ale zaměříme se na popis jednotlivých psacích potřeb, bez ohledu na jejich funkce a zařazení. Důležité je, že si dítě může vybrat. Pro každého se hodí něco jiného. Děti se nacházejí na různých úrovních zkušenosti s psaním a také mají jiné fyzické předpoklady. Roli hraje věk, tělesný, psychický i emocionální stav, úroveň rozvoje hrubé a jemné motoriky, úroveň rozvoje vizuomotorické koordinace, zraková a sluchové percepce, pozornost, úroveň rozvoje grafomotorických schopností a dovedností, ale také velikost ruky, technika psaní, tempo, velikost písma.

Testů se účastnily děti z 1. tříd ZŠ prof. Švejcara, 6. tříd ZŠ Na Líše a děti z 1. a 6 tříd ZŠ ve Školní ulici v Příbrami.

Celkový počet dětí z prvních tříd byl 183 a z šestých tříd 96 dětí.

Děkujeme všem pedagogům za milé přijetí a všem dětem za podnětné komentáře a poctivost s kterou dotazníky vyplňovaly.

Děkujeme velice výrobcům, dovozcům, či distributorům školních psacích pomůcek, kteří ochotně poskytli testovací pera a rollery.

ACTIVA spol. s r. o.

A.W. Faber-Castell spol. s r.o.

Centropen, a.s.

Herlitz spol. s r.o.

penShop s.r.o.

Schwan-STABILO ČR s.r.o.

Seznam testovaných psacích pomůcek je seřazen abecedně podle výrobců.

 

Pera a rollery, které testovaly děti z 1. třídy a které se více hodí pro začínající písaře a děti na prvním stupni základní školy

Centropen Tornado roller

Centropen Tornado Cool roller

Centropen pero Shark

Faber Castell pero Scribolino

Faber Castell roller Scribolino

Faber Castell roller Scribolino malý

Faber Castell roller

Herlitz My Pen pero

Herlitz My Pen Style pero

Herlitz My pen roller

Herlitz Tornado pero

Lamy pero

Maped Reload roller

Maped Reload pero

Pilot Frixion ball

Schneider Breeze roller

Schneider roller Base Ball

Schneider pero

Stabilo Easy Original roller

Stabilo Easy Birdy pero

Pera a rollery, které testovaly děti ze 6. třídy a které se více hodí pro starší děti na druhém stupni základní školy

Centropen Tornado roller

Centropen Tornado Cool roller

Centropen pero Shark

Faber Castell pero Scribolino

Faber Castell roller Scribolino

Faber Castell roller

Herlitz My Pen pero

Herlitz My Pen Style pero

Herlitz My pen roller

Herlitz Tornado pero

Herlitz My Pen gelový roller

Lamy pero

Maped Reload roller

Maped Reload pero

Pilot Frixion ball

Schneider pero

Stabilo Com 4ball

Stabilo Easy gell roller

Stabilo Bionic roller

Stabilo Smart ball